Studenti SOŠPg v hodinách Výtvarné výchovy s metodikou získají teoretické znalosti a praktické dovednosti, jak tento předmět vyučovat.

Cílem hodin VV je rozvíjet tvořivost, kreativitu a umožnit studentům projevit se svobodně a originálně. Během studia si studenti v hodinách VV vyzkouší různé techniky malby, grafiky a prostorového vytváření. Dozví se o perspektivě, získají základy studijní kresby a projdou kursem Základy keramiky- škola vlastní hrnčířský kruh a keramickou pec.
V učebně VV je  instalován nový počítač a dataprojektor, tak že i dějiny umění jsou zpracovány v power-pointových prezentacích, doplněných barevnými ukázkami výtvarného umění. Existuje i webová stránka, na které si studenti budou moci během celé doby studia volně stahovat probírané učivo z dějin umění i metodiky VV.

Základní učební okruhy a materiály z dějin umění a z metodiky si zájemci mohou stáhnout  na stránkách www.vv-kk.webnode.cz

 Významnou součástí výuky VV jsou také dějiny umění od pravěku po současnost. Během hodin VV se studenti spolupodílejí na výzdobě školy, přípravě projektových dnů a zúčastní se výstav, exkurzí.

Výtvarnou výchovu vás  učí PaedDr. Kateřina Krausová a Mgr. Vendula Brendlová, obě aktivní výtvarnice a malířky. 

Časová dotace hodin - týdně
1.A, 2.A - 2 vyučovací hodiny
3.A, 4.A - 2 vyučovací hodinyVěříme, že se na hodiny výtvarné výchovy už těšíte, my ano!!!!! 
Přejeme Vám úspěšný a kreativní vstup do nového školního roku 2019/20 :-) 

Metodické okruhy se kterými budou studenti seznámeni:

2.ročník:
Vznik, vývoj a zvláštnosti dětského výtvarného projevu, vývoj grafických typů

Metodická stavba výtvarného zaměstnání, promyšlení přípravy na VV a organizace

výtvarné činnosti

Student vypracuje ukázkovou přípravu na VV, během praxe jí odučí a pak obhájí


3.ročník:
Náměty a techniky pro kresbu, malbu, modelování, plošné a prostorové vytváření

a výtvarné hry a experimenty podle věkových stupňů pro děti 3-4 leté, 4-5 leté,5-6 leté

Formy a zásady hodnocení a ukládání dětských výtvarných prací

Krize dětského výtvarného projevu a její řešení


4.ročník
:Způsoby prezentace a vystavení dětských prací

Zásady výchovy k estetickému vztahu k přírodě, prací s ilustrací a výtvarným uměním,

organizace návštěvy výstavy, umělecké dílny, výstavy reprodukcí obrazů

Arteterapie a její metody

Zásady tvorby estetického prostředí, kvalitní hračkaOd 2.ročníku používá každý student pro potřeby své pedagogické praxe také vlastní záznamník- zásobník s náměty pro výtvarnou činnost, zajímavými nápady nebo ukázkami tradičních i netradičních výtvarných technik.