Oznámení

Den výtvarných workshopů pro pedagogickou praxi studentů SOŠPg

přidáno: 12. 2. 2020 11:32, autor: Kateřina Krausová

Ve spolupráci předmětových komisí výtvarné výchovy a pedagogiky vznikl zajímavý nápad. Předcházela mu otázka. Jak umožnit studentům, připravujícím se na pedagogickou praxi, získat zkušenosti s mnoha netradičními výtvarnými technikami ? Při hodinové dotaci jedné praktické hodiny VV týdně se toho moc nestihne. Jen připravit si materiál, promluvit si o tématu kresby nebo malby a zvládnout alespoň základní úklid na konci hodiny. To je čtyřicet pět minut pryč a ani si toho nevšimnete.Proto i studenti nadšeně uvítali možnost využít workshopu, který pro ně připravili jejich učitelky KK. a VB.

      V bloku pěti vyučovacích hodin poznali účastníci v praxi netradiční postupy a zvláštní výtvarné techniky. Ty pak budou moci využít jak v mateřské škole, tak ve školní družině. Do metodických listů s názvem technik a výčtem pomůcek potřebných pro danou techniku si studenti sami zapisovali předvedený a vyzkoušený postup. Do svých pedagogických zásobníků si pak založí ukázky například vypálené malby jogurtem, rozfoukávaných barevných bublin z mýdla, zatírání olejových barev do klovatiny, snímání otisků abstraktních obrazců z vodní hladiny a laků na nehty, lovení frotáží do kresby, malování mokrým krepákem nebo protlačované kresby na měkkém podkladu. Na všechny připravené techniky ani nedošlo. I jedno dopoledne má své časové limity :-)

Na zajímavé práce studentů se přišly podívat i jejich paní učitelky praxe.
 A pan ředitel, který přišel účastníky workshopu povzbudit. Dokonce projevil zájem od studentek si některou z výtvarných prací zakoupit. 
Příští týden ve středu vystřídají studenty 2.A ti o rok starší. Je určitě užitečné, že zmíněný úspěšný workshop bude pravděpodobně od příštího roku pravidelnou součástí výuky VV ve 2. ročníku SOŠPg.

Muzejní novoročenka studentů 3. A

přidáno: 12. 1. 2020 8:51, autor: Kateřina Krausová

 
V červnu, před koncem školního roku, jsme se studenty 3. A SOŠPg navštívili Suchardův dům a Klenotnici a obdivovali zde množství nejrůznějších sbírkových předmětů a přírodnin. V přízemí Suchardova domu ještě probíhala úspěšná výstava dřevěných hraček a karet a tak paní ředitelku Ivetu Mečířovou napadlo, že by se naši studenti, budoucí učitelé, mohli těmito předměty inspirovat. A časem by z hotových kolorovaných kreseb vzniklo třeba sbírkové pexeso.Tak studenti kreslili, někteří z nich navštívili Novopacké muzeum ještě na podzim ve svém volném čase a ke konci listopadu jsme předali paní ředitelce Mečířové celou kolekci hotových prací. Obrázky nyní budou čekat a třeba se peníze pro tisk pexesa ze sbírkových předmětů letos najdou. V každém případě se nyní podívejte, jakou krásnou novoročenku si v Muzeu z kolorovaných kreseb, výtvarných prací studentů 3. A vytvořili.

Úspěšné praktické maturity z VV

přidáno: 13. 4. 2019 14:10, autor: Kateřina Krausová

Celý minulý týden měly studentky 4.A SOŠPg možnost ukázat, co se v hudební, tělesné i výtvarné výchově během svého studia naučily. A také to, že jsou schopné získané znalosti a dovednosti nejen samostatně předvést, ale i využít je ve své další praxi.
V pátek dopoledne skládaly dívky praktickou maturitu z výtvarné výchovy. Ve dvou třídách v prvním patře školy samostatně tvořily celé dopoledne a návštěvníci a zájemci hlavně ze školy mohli porovnat, jak se s vylosovanými tématy studentky popraly. Nejvíce z nich si vylosovalo námět č. tři ze sedmi možných- malbu s abstraktními tendencemi inspirovanou malbami Aboriginců- australských domorodců. Nádherné malby plné zemitých barev a puntíků se možná stanou i budoucí výzdobou některé třídy. Nelehkým úkolem se stala hyperrealistická malba, která by měla připomínat černobílou fotografii. Tentokrát byla inspirována filmem Bohemian Rhapsody. Došlo i na linoryt a ani zde se dívky nenechaly zaskočit a nejen výtvarně, ale i technologicky vše zvládly na výbornou. Ukázky různých výtvarných technik využitelných v mateřské škole, op art, gotický obraz z přesahem do 21. století i návrh hračky z recyklovaných materiálů, to byla další témata praktické maturity z VV. Jak to dopadlo můžete vidět nejen na přiložených fotografiích. Během příštího týdne budou práce z praktických maturit 4.A vystaveny na chodbě v 1. patře školy.


Děti se budou prohánět mezi delfíny, medúzami i žraloky

přidáno: 9. 12. 2017 10:42, autor: Kateřina Krausová

Několik týdnů plánování a kreseb předcházelo zajímavé akci studentek 4. A SOŠPg. Cílem bylo co nejlépe a nejvtipněji vymalovat budoucí dětský koutek plaveckého bazénu v Nové Pace. Jak to dopadlo si můžete přečíst v dnešním článku Jičínského deníku, kde celou událost hezky popisuje šéfredaktorka Deníku, Iva Kovářová.
Nová Paka - V novopackém bazénu budou mít děti svůj speciální koutek s prolézačkami a stavebnicemi
MEZI VÁNOČNÍMI  svátky bude  zprovozněn v novopackém bazénu při příležitosti jeho druhých narozenin dětský koutek. Malba je dílem studentek pedagogické školy.

MEZI VÁNOČNÍMI svátky bude zprovozněn v novopackém bazénu při příležitosti jeho druhých narozenin dětský koutek. Malba je dílem studentek pedagogické školy.Foto: Lucie Panchartková

Žraloci, chobotnice, delfíni i rejnoci se prohánějí novopackým bazénem a veřejnost jim tleská. Nová výmalba dětského koutku, který se zrodil v krytém plaveckém bazénu, vzbuzuje rozruch a líbí se dětem i dospělým. Pro malířky z novopacké pedagogické školy je to nejkrásnější ocenění.

„Oslovila nás radnice, vyslechly jsme si požadavky radních a z velké části jsme se snažily jejich přání vyhovět,“ přibližuje zrození podmořského světa v podhorském městečku učitelka a výtvarnice Kateřina Krausová. Ta nejdříve pořídila na stěny náčrt tužkou, čtrnáct studentek čtvrtého ročníku se pak chopilo štětců a tvořilo. Na stěnách se plazí masožravé rostliny, svá chapadla tu rozpíná chobotnice, objevíte tu i potopenou loď a rouru, ze které vyplouvají rybičky s tím, co ve vodě našly.

Barvy na zeď opatřila radnice, jsou ekologické a měly by vydržet třicet let. Podle Káti Krausové se výmalba nakonec přelakuje, aby se zvýšila její stabilita. O kvalitě barvy se přesvědčily samy malířky, když ji na ponožkách roznášely při mytí štětců po dlažbě. „Bály jsme se, že ji neodstraníme. Nakonec holky zaklekly a s pomocí hrubší strany houbičky barevné cestičky omyly,“ směje se oblíbená pedagožka.

Malbu přijel zkontrolovat i místostarosta města, starosta poslal výtvarnicím pizzu a nápoje. „Je to parádní, líbí se mi to, uvidíme, jak bude působit celek,“ hodnotí výsledek zastupitel Rudolf Cogan. Mořský koutek doplní prolézačky se skluzavkou, radnici vyjde vybavení na 450 tisíc. Koutek pro děti, kde je pro ně připraven i vědomostní kvíz, bude slavnostně otevřen při druhých narozeninách bazénu, které radnice chystá na 27. prosince. „Měli jsme být odvážnější,“ přiznává Rudolf Cogan, který reaguje na výtky některých spoluobčanů, které se týkají velikosti bazénu. S tím už radnice nic nezmůže, ale v příštím roce zprovozní venkovní vířivky, malé a velké skluzavky a brouzdaliště pro děti včetně venkovní terasy. Vše za 12,5 milionu.Podzimní Wroclaw- Benátky Polska

přidáno: 7. 11. 2017 2:19, autor: Kateřina Krausová

Dne 3. 11. 2017 vyrazila třída 4. A na výtvarnou exkurzi do starobylého města Wroclawi v Polsku. Odjíždělo se v šest hodin ráno od budovy školy a po dlouhé čtyřhodinové cestě jsme byli konečně na místě. Město s více než 650 000 obyvateli leží na soutoku pěti řek, na dvanácti ostrovech, které spojuje 112 mostů. Na programu byla návštěva Národní galerie ve Wroclawi se sbírkou slezského umění 12. - 16. stol., 16. - 19. stol., polského umění 17. - 19. stol., evropského umění 15. - 20. století a jedny z největších sbírek moderního umění v Polsku. Plánované tři hodiny na prohlídku tohoto skvostu si někteří z nás protáhli až do 14.00 hodin. Poklady zdejších sbírek jsou totiž pro patnáct z nás, jež maturují z výtvarné výchovy možností obohatit si znalosti napříč dějinami umění. Po návštěvě galerie jsme měli rozchod, možnost si individuálně prohlédnout další památky jako například gotický  kostel sv. Alžběty, ZOO s Afrikáriem, mrakodrap Sky Tower, dům Jeníček a Mařenka, historickou radnici na Rynku, která se stavěla v několika etapách od konce 13. století až po 16. století a další. Přesto, že celý den pršelo, od poznávání historického centra i dómského ostrova a nádherných gotických a barokních kostelů nás to neodradilo. Město Wroclaw je známé především tím, že se mu přezdívá  ‘‘Město trpaslíků‘‘. Po celém městě bylo od roku 2001 rozmístěno více než 300 různých bronzových sošek trpaslíků. My jsme měli za úkol najít jich co nejvíce. Nejvyšší počet nalezených trpaslíků byl 34. Po individuální prohlídce jsme se ještě všichni společně vydali na procházku po noční Wroclawi, která nás všechny okouzlila. I přes nepříznivé počasí jsme si všichni exkurzi skvěle užili a odnesli si spoustu dalších vědomostí jak z Národní galerie, tak z výkladu našich profesorek K. Krausové a J. Budinské.

Míša Chudobová, 4. A

Co se právě vaří a co bublá v učebně VV

přidáno: 19. 10. 2017 3:29, autor: Kateřina Krausová


Znáte to, když nad hrncem nadskakuje poklička, vy to zdálky vidíte a nemůžete ztlumit oheň ? Tak tak to právě vypadá v učebně výtvarné výchovy, kde se zároveň v letošním školním roce připravuje tolik akcí, že to spíše vypadá jako kotel. 

 Ve třídě vznikne zbrusu nová velkoformátová malba strašidelné krajiny podle návrhů studentek 2.A a třídy primy.

Na přání třídních SOŠPg, které vzniklo potřebou nové výzdoby školy s přestěhováním pedagogické školy do přízemí, získá tento prostor do února 2018 nový design. Studentky 4.A se postarají o dva velkoformátové barevné obrazy, dívky ze 3.A o prostorové plastiky z vrstveného papíru na zeď. Prázdné zdi zaplní studentské práce na barevných, žlutých a červených sítích.
Dokoupí se dvě sady konferenčních židlí se čtyřmi místy, odstraní se přebytečná skříň a stávající nástěnky.

Třída 3. A vytvořila nádherné linoryty s motivem ptáčků a hudebních nástrojů k hudební soutěži Novopacký slavíček. Z těchto linorytů ještě před Vánocemi vydá
 pražské nakladatelství Abone krásné pexeso, které bude k mání na vánočních trzích školy v prosinci 2017 a zároveň bude krásnou odměnou pro účastníky
 pěvecké soutěže v r. 2018.

Po loňském velkém úspěchu našich vánočních ozdob pro městský strom nás MÚ v Nové Pace opět požádal o domalování nových a renovaci starých ozdob.
 K již hotovým vzorům přibyla šablona novopackého kláštera. Výzdoby se ujmou studentky 4. A, které jsou autorkami ozdob loňských.

Spolupráce školy s městem je vždy přínosná pro obě strany. Proto když nás Městský řad v Nové Pace poprosil, abychom ke druhému výročí výstavby Bazénu v NP vytvořili malbu s dětskými motivy na zeď interiéru vstupní haly bazénu, uvítali jsme to. Naše maturantky budou třeba už za rok učit v MTŠ a uvažovat o tom, že dětem také zpříjemní prostory ke hraní a odpočinku. Technologie malby a malířské postupy, které si na zdi v bazénu vyzkouší, jim pak toto umožní realizovat i v praxi.
 Tuto malbu realizujeme začátkem prosince, doplní zde nově instalovaný dětský koutek.

Dvě výtvarné exkurze pro dva nejstarší ročníky SOŠPg jsou letos sice náročné na přípravu, ale zároveň se pro účastníky zájezdů stanou doufám nezapomenutelným zážitkem. První z nich do polské Wroclavi se koná už ve čtvrtek 2. 11. 2017 (ještě je pár míst volných- zájemci hlaste se u KK. nebo JB).
 Zde navštívíme Národní galerii, klenot Polska s uměním a obrazy od středověku do dnešních dnů. Galerie představuje také největší sbírku současného polského umění. Uvidíme i noční Wroclav, domů se vrátíme až po půlnoci. Druhá je tradičně do Zwingeru v Drážďanech a to 13.12. 2017, kdy nás kromě renesance a baroka v galerii romanticky naladí i zdejší vánoční trhy.

Tak nám prosím držte palce, ať se nám naše plány plní :-D a děláme radost i ostatním.

Praktická maturity z VV 2017

přidáno: 22. 4. 2017 2:55, autor: Kateřina Krausová

V úterý 18. 4. 2017 proběhly ve dvou učebnách naší školy praktické maturitní zkoušky z výtvarné výchovy. Studentky a jeden student 4. A si z osmi níže uvedených témat vylosovali jedno, na jehož zpracování měli pouze čtyři hodiny. Jak se jim to povedlo můžete vidět i vy.
 Výstava těchto prací bude v 1. patře školy k vidění do poloviny května. Svojí maturitní prací studenti dokázali, že se během čtyřletého studia na naší škole naučili pracovat samostatně a výtvarná tvorba pro ně i po opuštění lavic naší školy zůstane, kromě profesního využití ,třeba i celoživotním koníčkem.
 Teoretické vědomosti z dějin umění a metodiky u třetiny z nich pak ověří i maturitní komise během ústních maturit.

Losovaná témata:
 1) Volná interpretace díla známého umělce z období 19- 20. století, malba, A1
 2) Trpaslík, modelování z keramické hlíny, výška postavy 30 cm
 3) Abstraktní malba- diptych, malba akrylem a špachtlí na dvě čtvrtky formátu A1
 4) Ptáci, kolorovaný linoryt, dva tisky na formát A 4
 5) Lyžaři, A1, kvaš na balicí papír- inspirace kubismem
 6) Monochrómní malba dle vlastního námětu, inspirace fotografií, formát A 2
 7) Body painting, malba na tělo modelky, inspirace dílem Henry Rousseaua, fotodokumentace
8) Hospodářství- jednoduchá a prakticky využitelná konstrukce z vlnité lepenky a kartonu, doplněná textilem a kresbou fixem 
 

Cirkus- společný výtvarný projekt studentek 1. A SOŠPg a hořické ZUŠ jde do finále

přidáno: 25. 1. 2017 10:46, autor: Kateřina Krausová

Když jsem se v loňském roce já (KK.) a moje kolegyně a kamarádka Blanka Bihelerová z Hořic zúčastnily společného malířského projektu Pedagogické fakulty v Brně a Design institutu v Hong Kongu napadlo nás, že bychom něco podobného mohly zkusit i se svými žáky. Měly jsme zkušenost s komunikací v angličtině a tak jsme chtěly vyzkoušet, jak by to celé dopadlo, kdyby projekt probíhal v češtině.
Heslo "Napiš obraz" zní zvláštně. Jsme zvyklí spíše na to, že obraz namalujeme. Pro více než padesát účastníků výtvarného projektu to znamenalo vlastně obojí. Nejprve musel každý své výtvarné dílo opravdu vymyslet a namalovat. Tématem všech obrazů byl CIRKUS. A to nejen ten se slony a lvy, kteří proskakují ohnivou obručí. Cirkus, kde starý klaun v maringotce vzpomíná na svá nejlepší léta nebo cirkus, kde vystupují pouze lidé, aby se zvířata drezurou netrápila. V úvahu přicházel třeba i cirkus, který dokáže rodič udělat poté, co uvidí žákovskou knížku. Záleželo úplně na osobním pojetí a výtvarné odvaze. Po dokončení práce přišel na řadu detailní a podrobný písemný popis. Do výtvarné "kuchařky" zaznamenal každý autor také rozměry svého díla a použité techniky. Po té všechny popisy putovaly elektronickou poštou do spřátelené spolupracující školy. To bylo pak překvapení, otevřít popis a podle receptu se snažit napojit na inspiraci neznámého partnera z jiné školy. Pokusit se co nejvíce napodobit jeho výtvarnou práci a zároveň dát celému dílku trochu ze svého vlastního talentu. 
Zní to jednoduše, ale byl to běh na dlouhou trať. Studentky 1. A SOŠPg, které se věkem nejvíce blíží žákům ZUŠ v Hořicích se začaly malbě věnovat už
 v září 2016. Své repliky děl dívky dokončily právě v tomto týdnu a již zítra se původní i převyprávěné obrazy vydají na cestu do Hořic. Zde budou vystaveny a    přístupné veřejnosti na místní radnici a to 13. - 23. března 2017.
  24. března pak hořičtí všechny obrazy do Nové Paky přivezou. Konečně dojde k seznámení dvojic autorů, ke společnému slavení, povídání a diskusi. Určitě i k navázání mnoha přátelství. V dubnu si obrazy instalované na chodbách naší školy budete moci prohlédnout i vy a těšíme se, že zaujmou také návštěvníky, kteří k nám v rámci přijímacích zkoušek zavítají.

Perníkové ozdoby

přidáno: 26. 11. 2016 5:38, autor: Kateřina Krausová

Když nás oslovil pan místostarosta Milan Pospíšil s prosbou, zda bychom v rekordním čase nepomohli vyrobit ozdoby pro městský vánoční strom, rozhodli jsme se to zkusit. Termín byl přímo "šibeniční". Vždyť vloni, kdy jsme velký strom v horní části náměstí také zdobili, nám výroba velkých drátěných ozdob trvala devět týdnů. 
Ale i pan Pospíšil si pospíšil a neuvěřitelně rychle nám zařídil v truhlářské dílně vyříznutí šablon z tmavě hnědé dřevotřísky. Ty nám osobně přivezl do školy a práce mohla začít. Dřevěné šablony z dílny KK tři dny zdobily ve stylu tradičních vánočních perníčků studentky ze 3. A SOŠPg. Návrhy a vzorové zmenšené šablony těchto perníčků letos v adventním čase stylově vyzdobí i aulu a chodbu školy. Během práce na výzdobě školy studentky 3.A tiskly i linoryty. Tyto originální tisky budou vánočním dárkem pro paní učitelky z MTŠ, které doprovodí své svěřence na naši tradiční Mikulášskou besídku pro mateřské školy.

Dnes večer bude novopacký vánoční strom slavnostně rozsvícen.Těšíme se, že se naše ozdoby budou všem líbit.
Vychází pexeso 3. A SOŠPg- Tradiční vánoční ozdoby

přidáno: 13. 11. 2016 4:10, autor: Kateřina Krausová

Když vznikne nějaké zajímavé výtvarné dílo, mělo by se využít. Ale když jich vznikne zároveň třicet najednou, je to příležitost pochlubit se.
Dívky ze 3. A SOŠPg letos na jaře vytvořily krásné linoryty s  námětem skleněných vánočních ozdob a tak by bylo škoda nepotěšit s nimi další milovníky grafiky. S originálními tisky přitom také v červnu získala děvčata druhé místo v krajské soutěži grafiky, kterou pořádalo Gymnázium v Hostinném. Třicet grafických listů na čtvercovém formátu si o to, aby z nich vznikla hra pexeso, přímo říkalo. Pexeso nádherně vytiskla tiskárna Janova dílna v Nymburce. Děkujeme !!!

Třešničkou na dortu je i opravdová zvláštnost, o kterou si každé exkluzivní dílo říká. Jeden dílek pexesa si do lina vyryla a vlastnoručně i vytiskla naše loňská japonská studentka Momoka Mioši. Její čínský drak je také jejich místní tradiční ozdobou. 
 Oblíbená dětská hra bude k dispozici v prosinci na vánočních trzích naší školy.1-10 of 32