Učebnice

Používané učebnice a odb. literatura
J. Bláha, J. Slavík: Průvodce výtvarným uměním 1-5 díl
V. Prokop: Kapitoly z dějin výtvarného umění
I. Zhoř: Výtvarná výchova v projektech
Bartko a kol.: VV pro SPgŠ
J. Uždil: VV v předškolním věku
J. Pichoian: Dějiny umění 1-12
Časopisy: Výtvarná výchova PF UK Praha, aktuální čtrnáctideník Atelier, který je před kabinetem VV k dispozici žákům
Dále vyučující využívají časopisy - Největší malíři, obrazové tabule stavebních slohů, diafilmy, folie do zpětných projektorů, vlastní odborné knihy a reprodukce.

Comments