Základní informace

Studenti SOŠPg v hodinách Výtvarné výchovy s metodikou získají teoretické znalosti a praktické dovednosti, jak tento předmět vyučovat.

Cílem hodin VV je rozvíjet tvořivost, kreativitu a umožnit studentům projevit se svobodně a originálně. Během studia si studenti v hodinách VV vyzkouší různé techniky malby, grafiky a prostorového vytváření. Dozví se o perspektivě, získají základy studijní kresby a projdou kursem Základy keramiky- škola vlastní hrnčířský kruh a keramickou pec.

V učebně VV je instalován nový počítač a dataprojektor, tak že i dějiny umění jsou zpracovány v power-pointových prezentacích, doplněných barevnými ukázkami výtvarného umění. Existuje i webová stránka, na které si studenti budou moci během celé doby studia volně stahovat probírané učivo z dějin umění i metodiky VV.

Základní učební okruhy a materiály z dějin umění a z metodiky si zájemci mohou stáhnout na stránkách www.vv-kk.webnode.cz

Významnou součástí výuky VV jsou také dějiny umění od pravěku po současnost. Během hodin VV se studenti spolupodílejí na výzdobě školy, přípravě projektových dnů a zúčastní se výstav, exkurzí.

Výtvarnou výchovu vás učí PaedDr. Kateřina Krausová a Mgr. Vendula Brendlová, obě aktivní výtvarnice a malířky.

Časová dotace hodin - týdně

1.A, 2.A - 2 vyučovací hodiny

3.A, 4.A - 2 vyučovací hodiny

V letošním roce je situace nás všech nečekaně složitější, než by si kdo ještě před rokem pomyslel. I proto si letos místo vybraných peněz základní vybavení pro svoji tvorbu pořídí z hygienických důvodů každý individuálně. Přáli bychom si ale, aby vás kreslení, malování i dějiny umění přesto bavily úplně stejně nebo i více, protože právě ve změnách hledali vždycky umělci nejlepší příležitost originálně se vyjádřit a přijít na něco nového a geniálního. V letošním školním roce nás kromě jiného čeká například návštěva nové počítačové učebny, kde nás naučíte :-) , jak se pracuje v programech jako je kreslení :-) ( což si někteří z vás během distanční výuky přáli).

Věříme, že se na hodiny výtvarné výchovy už těšíte, my ano!!!!!

Přejeme Vám úspěšný a kreativní vstup do nového školního roku 2020/21 :-)

Metodické okruhy se kterými budou studenti seznámeni:

2.ročník:

Vznik, vývoj a zvláštnosti dětského výtvarného projevu, vývoj grafických typů

Metodická stavba výtvarného zaměstnání, promyšlení přípravy na VV a organizace

výtvarné činnosti

Student vypracuje ukázkovou přípravu na VV, během praxe jí odučí a pak obhájí

3.ročník:

Náměty a techniky pro kresbu, malbu, modelování, plošné a prostorové vytváření

a výtvarné hry a experimenty podle věkových stupňů pro děti 3-4 leté, 4-5 leté,5-6 leté

Formy a zásady hodnocení a ukládání dětských výtvarných prací

Krize dětského výtvarného projevu a její řešení

4.ročník

:Způsoby prezentace a vystavení dětských prací

Zásady výchovy k estetickému vztahu k přírodě, prací s ilustrací a výtvarným uměním,

organizace návštěvy výstavy, umělecké dílny, výstavy reprodukcí obrazů

Arteterapie a její metody

Zásady tvorby estetického prostředí, kvalitní hračka

Od 2.ročníku používá každý student pro potřeby své pedagogické praxe také vlastní záznamník- zásobník s náměty pro výtvarnou činnost, zajímavými nápady nebo ukázkami tradičních i netradičních výtvarných technik.