Cirkus- společný výtvarný projekt studentek 1. A SOŠPg a hořické ZUŠ jde do finále

Datum přidání: 25.1.2017 18:46:24

Když jsem se v loňském roce já (KK.) a moje kolegyně a kamarádka Blanka Bihelerová z Hořic zúčastnily společného malířského projektu Pedagogické fakulty v Brně a Design institutu v Hong Kongu napadlo nás, že bychom něco podobného mohly zkusit i se svými žáky. Měly jsme zkušenost s komunikací v angličtině a tak jsme chtěly vyzkoušet, jak by to celé dopadlo, kdyby projekt probíhal v češtině.Heslo "Napiš obraz" zní zvláštně. Jsme zvyklí spíše na to, že obraz namalujeme. Pro více než padesát účastníků výtvarného projektu to znamenalo vlastně obojí. Nejprve musel každý své výtvarné dílo opravdu vymyslet a namalovat. Tématem všech obrazů byl CIRKUS. A to nejen ten se slony a lvy, kteří proskakují ohnivou obručí. Cirkus, kde starý klaun v maringotce vzpomíná na svá nejlepší léta nebo cirkus, kde vystupují pouze lidé, aby se zvířata drezurou netrápila. V úvahu přicházel třeba i cirkus, který dokáže rodič udělat poté, co uvidí žákovskou knížku. Záleželo úplně na osobním pojetí a výtvarné odvaze. Po dokončení práce přišel na řadu detailní a podrobný písemný popis. Do výtvarné "kuchařky" zaznamenal každý autor také rozměry svého díla a použité techniky. Po té všechny popisy putovaly elektronickou poštou do spřátelené spolupracující školy. To bylo pak překvapení, otevřít popis a podle receptu se snažit napojit na inspiraci neznámého partnera z jiné školy. Pokusit se co nejvíce napodobit jeho výtvarnou práci a zároveň dát celému dílku trochu ze svého vlastního talentu.

Zní to jednoduše, ale byl to běh na dlouhou trať. Studentky 1. A SOŠPg, které se věkem nejvíce blíží žákům ZUŠ v Hořicích se začaly malbě věnovat už

v září 2016. Své repliky děl dívky dokončily právě v tomto týdnu a již zítra se původní i převyprávěné obrazy vydají na cestu do Hořic. Zde budou vystaveny a přístupné veřejnosti na místní radnici a to 13. - 23. března 2017.

24. března pak hořičtí všechny obrazy do Nové Paky přivezou. Konečně dojde k seznámení dvojic autorů, ke společnému slavení, povídání a diskusi. Určitě i k navázání mnoha přátelství. V dubnu si obrazy instalované na chodbách naší školy budete moci prohlédnout i vy a těšíme se, že zaujmou také návštěvníky, kteří k nám v rámci přijímacích zkoušek zavítají.