Den výtvarných workshopů pro pedagogickou praxi studentů SOŠPg

Datum přidání: 12.2.2020 19:32:04

Ve spolupráci předmětových komisí výtvarné výchovy a pedagogiky vznikl zajímavý nápad. Předcházela mu otázka. Jak umožnit studentům, připravujícím se na pedagogickou praxi, získat zkušenosti s mnoha netradičními výtvarnými technikami ? Při hodinové dotaci jedné praktické hodiny VV týdně se toho moc nestihne. Jen připravit si materiál, promluvit si o tématu kresby nebo malby a zvládnout alespoň základní úklid na konci hodiny. To je čtyřicet pět minut pryč a ani si toho nevšimnete.Proto i studenti nadšeně uvítali možnost využít workshopu, který pro ně připravili jejich učitelky KK. a VB.

V bloku pěti vyučovacích hodin poznali účastníci v praxi netradiční postupy a zvláštní výtvarné techniky. Ty pak budou moci využít jak v mateřské škole, tak ve školní družině. Do metodických listů s názvem technik a výčtem pomůcek potřebných pro danou techniku si studenti sami zapisovali předvedený a vyzkoušený postup. Do svých pedagogických zásobníků si pak založí ukázky například vypálené malby jogurtem, rozfoukávaných barevných bublin z mýdla, zatírání olejových barev do klovatiny, snímání otisků abstraktních obrazců z vodní hladiny a laků na nehty, lovení frotáží do kresby, malování mokrým krepákem nebo protlačované kresby na měkkém podkladu. Na všechny připravené techniky ani nedošlo. I jedno dopoledne má své časové limity :-)

Na zajímavé práce studentů se přišly podívat i jejich paní učitelky praxe.

A pan ředitel, který přišel účastníky workshopu povzbudit. Dokonce projevil zájem od studentek si některou z výtvarných prací zakoupit.

Příští týden ve středu vystřídají studenty 2.A ti o rok starší. Je určitě užitečné, že zmíněný úspěšný workshop bude pravděpodobně od příštího roku pravidelnou součástí výuky VV ve 2. ročníku SOŠPg.