Praktická maturity z VV 2017

Datum přidání: 22.4.2017 9:55:19

V úterý 18. 4. 2017 proběhly ve dvou učebnách naší školy praktické maturitní zkoušky z výtvarné výchovy. Studentky a jeden student 4. A si z osmi níže uvedených témat vylosovali jedno, na jehož zpracování měli pouze čtyři hodiny. Jak se jim to povedlo můžete vidět i vy. Výstava těchto prací bude v 1. patře školy k vidění do poloviny května. Svojí maturitní prací studenti dokázali, že se během čtyřletého studia na naší škole naučili pracovat samostatně a výtvarná tvorba pro ně i po opuštění lavic naší školy zůstane, kromě profesního využití ,třeba i celoživotním koníčkem.

Teoretické vědomosti z dějin umění a metodiky u třetiny z nich pak ověří i maturitní komise během ústních maturit.

Losovaná témata:

1) Volná interpretace díla známého umělce z období 19- 20. století, malba, A1

2) Trpaslík, modelování z keramické hlíny, výška postavy 30 cm

3) Abstraktní malba- diptych, malba akrylem a špachtlí na dvě čtvrtky formátu A1

4) Ptáci, kolorovaný linoryt, dva tisky na formát A 4

5) Lyžaři, A1, kvaš na balicí papír- inspirace kubismem

6) Monochrómní malba dle vlastního námětu, inspirace fotografií, formát A 2

7) Body painting, malba na tělo modelky, inspirace dílem Henry Rousseaua, fotodokumentace

8) Hospodářství- jednoduchá a prakticky využitelná konstrukce z vlnité lepenky a kartonu, doplněná textilem a kresbou fixem