Radka Grohová zabojovala aneb STŘÍBRNÝ POHÁR v celostátním kole ekologické soutěže

Datum přidání: 26.3.2015 14:24:02

19 a 20. 3. 2015 se v Mohelnici uskutečnilo celostátní kolo ekologické soutěže Enersol, ve kterém se nejen svými pracemi a prezentacemi porovnávali středoškoláci, vítězové jednotlivých krajských kol.Studenti soutěžili jednak v celých krajových sedmičlenných týmech, jednak sami za sebe jako jednotlivci. A právě v kategorii Enersol- popularizace získala naše studentka Radka Grohová krásné druhé místo a stříbrný pohár. „ V mé kategorii soutěžilo devět účastníků“, říká Radka, „ a samotná prezentace byla velice náročná. Obrovský sál plný lidí, účast mnoha dospělých, samotného ministra životního prostředí a dalších důležitých politiků, to se musí přeřeknout snad každý. Ale ustála jsem to“, směje se nakonec Radka.

Družstva jednotlivých krajů nejen prezentovala své práce, ale účastníci odpovídali i na vědomostní otázky nebo kvíz z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Naše studentky na soutěž doprovázel společně se svými studenty zkušený pedagog z ISŠ Mgr. Luboš Malý.

V rámci projektu ENERSOL vznikly na naší škole dvě kvalitní práce, Radky Grohové a Jany Kalenské ze 2.A. Obě práce nyní autorky přizpůsobují tomu, aby mohly naši školu reprezentovat ještě v kategorii Pedagogika a psychologie ve Studentské odborné činnosti.

Radko, blahopřejeme !!!